Αναλύοντας την σημερινή κατάσταση της επιχείρησης και της αγοράς στην οποία ενεργεί, το Marketing Plan συνδυάζει ένα σύνολο ενεργειών για το πώς η επιχείρηση θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρει.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στερούνται κάποιου σχεδίου marketing παρόλο που έχει σαφή επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης και την κερδοφορία της. Προσδιορίζει τις αγορές στις οποίες απευθύνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με αποτέλεσμα να προβάλλονται πιο αποτελεσματικά, δηλαδή στους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο.

Μία σωστά δομημένη και πλήρη μελέτη προώθησης βοηθάει τον επιχειρηματία να εντοπίζει έγκαιρα τις ευκαιρίες αλλά και τους πιθανούς κίνδυνους και να κατανοήσει καλύτερα την διαδικασία αγοράς (πως ακριβώς αγοράζουν οι πελάτες, ποια στάδια μεσολαβούν μέχρι την αγορά, ποια στοιχεία είναι αυτά που πυροδοτούν την απόφασή τους να αγοράσουν και ποιοι είναι οι καταλυτικοί παράγοντες που τους οδηγούν πλησιέστερα στη λήψη της σχετικής απόφασης).

To Μarketing Plan υποστηρίζει ενέργειες branding και re-branding (η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν, μία γραμμή προϊόντος ή μια εταιρεία επιθυμεί να αλλάξει την ταυτότητά της – αυτό συνήθως επιτυγχάνεται μέσω ριζικών αλλαγών στο όνομα, το λογότυπο, την εικόνα, τη στρατηγική μάρκετινγκ ή τη διαφημιστική πολιτική, αποσκοπώντας σε ένα είδος επανατοποθέτησης του προϊόντος ή της εταιρείας).