Η ίδρυση της Brandware Consulting Services το 2006 ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης που είχαν και έχουν πολλές επιχειρήσεις για μια αποτελεσματική συμβουλευτική υπηρεσία ανάπτυξης και προώθησης της ίδιας της επιχείρησης αλλά και των εξειδικευμένων προϊόντων της.

Είμαστε μια εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής. Πλεονέκτημά μας ο συνδυασμός της γνώσης και της εμπειρίας με τη δημιουργικότητα, τη ζωντάνια και τη συνέπεια στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Στην Brandware Consulting Services δίνουμε λύσεις για :

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Media Strategy

H Brandware Consulting Services αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής media μιας διαφημιστικής εκστρατείας αναλύοντας τους τομείς :

  • Στρατηγικοί στόχοι σε συνδυασμό με τη Στρατηγική του leader της αγοράς
  • Ανάλυση διαφημιστικής δαπάνης κατηγορίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας
  • Μερίδια δαπάνης του ανταγωνισμού, εποχικότητα και πρόβλεψη αποτελεσματικότητας

Στη συνέχεια για να γίνει εφικτός ο στόχος μας επεξεργαζόμαστε πως το κόστος …. θα μετατραπεί σε κέρδος

Έντυπη επικοινωνία

Η εμπειρία των ανθρώπων μας  στο γραφιστικό τομέα, δημιουργεί για εσάς όλα τα εταιρικά έντυπα, εταιρική ταυτότητα, εταιρικό logo.

Το διαφημιστικό  τμήμα θα σας προτείνει τρόπους για την πιο αποτελεσματική προβολή μέσω εντύπων, διαφημιστικών μακετών και διαφημιστικών καταχωρήσεων.

Media

Η εμπειρία της εταιρίας μας θα σχεδιάζει για εσάς την διαφημιστική σας προβολή μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, social media κ.λπ.

Σχεδίαση και κατασκευή Web site και eshop

Αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για εσάς τη δική σας ιστοσελίδα από έμπειρους web designers, προβάλλοντα την εταιρία σας, τις υπηρεσίες σας και τα προϊόντα σας μέσα από το διαδίκτυο. Επιπλέον για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της λιανικής πώλησης σχεδιάζουμε και δημιουργούμε το δικό τους e- shop συνδεδεμένο με τις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες αγοράς προϊόντων / υπηρεσιών

Σήμερα που οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση κάθε είδους πληροφορίας η οποία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ή στη διατήρηση μίας επιτυχημένης πορείας. Μία από τις πλέον σημαντικές πηγές πληροφόρησης είναι η γνώμη του καταναλωτή/πελάτη η οποία μέσα από την Έρευνα Αγοράς μπορεί να αξιοποιηθεί και να προστατεύσει τις μελλοντικές πωλήσεις και την απόδοση των επενδύσεων της επιχείρησης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και  υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών Ερευνών Αγοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Έρευνες Πελατολογίου
  • Έρευνες Κλάδου
  • Έρευνες Προϊόντων
  • Έρευνες Τοποθεσίας

Μελέτες Προώθησης (Marketing Plan)

To Μarketing Plan υποστηρίζει ενέργειες branding και re-branding (η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν, μία γραμμή προϊόντος ή μια εταιρεία επιθυμεί να αλλάξει την ταυτότητά της – αυτό συνήθως επιτυγχάνεται μέσω ριζικών αλλαγών στο όνομα, το λογότυπο, την εικόνα, τη στρατηγική μάρκετινγκ ή τη διαφημιστική πολιτική, αποσκοπώντας σε ένα είδος επανατοποθέτησης του προϊόντος ή της εταιρείας).

Μελέτες σκοπιμότητας και  βιωσιμότητας

Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας ή μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της συνέχισης τους, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

Οικονομικές  Mελέτες

Στόχος μας είναι να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στους πελάτες μας κατά τη διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης για την υλοποίηση ή μη μιας επένδυσης. Εξετάζουμε τη σκοπιμότητα της επένδυσης με οικονομοτεχνικούς όρους, διερευνώντας το κόστος αλλά και την εμπορική της προοπτική, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις εκτιμήσεις μας για το πώς αυτή αναμένεται να διαμορφωθεί μελλοντικά.