Η εκτίμηση ενός ακινήτου έχει στόχο να προσδιορίσει την αξία του σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ώστε ο ιδιοκτήτης ή ενδιαφερόμενος αγοραστής να έχει πλήρη και αντικειμενική εικόνα της αξίας του.

Η εκτίμηση ακινήτων εξασφαλίζει στον ενδιαφερόμενο ότι δεν υπερτιμά ή υποτιμά το ακίνητο, έτσι ώστε να μην απολέσει εισοδήματα. Συγκεκριμένα, με την υπερτίμηση της αξίας ενός ακινήτου καθυστερείτε την πώλησή του, ενώ με την υποτίμηση απλά ζημιώνεστε οικονομικά ως πωλητής.